top of page

Bornholm 221129

Naturvidenskabens ABC

Naturvidenskabens ABC
kursus 221003

Kursus i
spilbaseret læring 2020

Præsentationer fra kurser og workshops

Bornholm 201202

Vejledernetværk - Læsning og skrivning i naturfagene Greve 20/21

Kongeskærsskolen 200804

Webinar CFU 200630 Fællesfag udskoling

Fælles mål og kompetencer
Udlån fra CFU

 • LIFE 

 • Jagten på råstoffer

 • Den store fortælling

 • Sammenlign dyr / Evolution

 • Programmering Spike/Mindstorm

 • Kid Wind - Vindmølle

 • Dataloggere - måleapparat

Skriftlig prøve
Anbefalet web-læremidler
Kurser - kontakt

Webinar CFU 200629 4. -5. kl. 

Fælles mål og kompetencer
Udlån fra CFU

 • LIFE Enzymjagten

 • Amazonas - Malaria

 • Jagten på råstoffer

 • Den store fortælling

 • Sammenlign dyr / Evolution

 • Programmering

 • Kid Wind - Vindmølle

Anbefalet web-læremidler
Kurser - kontakt

Webinar CFU 200629 1. - 3. kl. 

Fælles mål og kompetencer

Udlån fra CFU

 • Brainbox

 • Trisser og tandhjul

 • Programmering / Teknologiforståelse

 • Sammenlign dyr / Evolution

 • Feltudstyr

Anbefalet web-læremidler

Kurser - kontakt

Sprog og kommunikation i scienceundervisningen

Præsentationer fra kurser i sprog i science.

Naturfagsvejledere i Greve efterår 2020

Præsentationer fra kurser i sprog i science.

Læreruddannelsen i Vordingborg

Sprogbaseret læring Greve marts/april 2015

Undersøgelsesmetoder i naturfag

Præsentation fra kursus 20. august 2019

Naturfaglige undersøgelsesmetoder er centrale i Fælles Mål og en vigtig del af de kompetenceområder, vi skal vurdere eleverne på, inden de forlader 9. klasse.

Vi skal derfor arbejde med de 5 undersøgelsesmetoder; Observation, Eksperiment, Prøv-dig-frem, Modeller samt Søg, spørg og læs.

Vi undersøger forskellen på de forskellige metoder og afprøver, analyserer, diskuterer og vurderer, hvornår den ene metode bør bruges frem for en anden.

Kurset dækker således tre af de fire kompetenceområder.

Vi vil desuden se på vurderingsredskaber, når kompetenceområderne skal vurderes på 7-trins-skalaen.

Alle metoderne bør bringes i spil i undervisningen lige fra 0. til 9. klasse. Sammen udvikler vi derfor progression, der kan bruges i planlægning af skolens naturfaglige strategi.

STEM Science Teknologi Engineering Matematik

De naturvidenskabelige grundfag i en helhedsorienteret undervisning. okt 2019

Science kapital - Viden - Handlinger - Holdninger - Netværk
4xp Projekt - Passion - Peer - Play
Om verden og fag
Engineering Proces - kontekst

Undervisningsforløb - baseret på udfordring

Materialer fra kursus i hverdagsteknologi Randers 170209. 

Sug det op -

Lærervejledning

Sug det op - elev

Building math -

Amazon

Uv-forløb Malaria

(Amazon oversat)

På dette 2-dages kursus tager vi fat på mekanik, elektronik og konstruktion i forhold til undervisningen.

Vi arbejder med progression inden for alle områderne og får de naturfaglige kompetenceområder i spil i konkrete undervisningsforløb.

 

Deltagerne arbejder med færdige undervisningsforløb til 1.-6. klasse.

 

Kurset veksler mellem didaktiske drøftelser og hands-on-aktiviteter

Elektronik, konstruktion og mekanik, Bormholm dec. 2019

Førskole - Naturen og naturlige fænomener

Præsentation fra kursus for førskole pædagoger forår 2015

Teori om børns naturfaglige dannelse

•Aktiviteter med vand

•Aktiviteter med luft

Den naturfaglige prøve/eksamen

Vurdering af praktiske videnskabelige færdigheder

Udvikling og anvendelse af en taksonomi af skriftlige spørgsmål om praktisk arbejde

Indirect assessment of practical science skills: Development and application of a taxonomy of written questions about practical work

Frances Wilson OCR, Stuart Shaw Cambridge Assessment International Education,

Neil Wade OCR, Sarah Hughes OCR og Sarah Mattey Research Division

(Undersøgelsen blev afsluttet, da den fjerde og femte forfatter var baseret i Cambridge Assessment International Education)

Dansk oversættelse

Effektiv forberedelse til eksamen

Effektiv forberedelse til eksamen – Dunlosky Results

www.stem.org.uk

Den naturfaglige prøve /eksamen 200120

Den hurtige ”Tour de Naturfagsprøve” for dig, der for første gang skal have elever op til naturfagsprøven, eller dig, der bare trænger til en opfrisker. Få styr på problemstillinger, arbejdsspørgsmål og formalia omkring prøven, samt hvordan du vurderer elevernes naturfaglige kompetencer

Præsentation fra kursus om den naturfaglige prøve 18. marts 2019

Temadag om naturfaglig prøve 160406

Som udbytte af dagen kan I forvente, at:

●opnå indblik i den kontekst, den fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi skal ses i: Bl.a. forenklede Fælles Mål, læseplanens fællesfaglige fokusområder og naturfaglig projektopgave

●opnå overblik over prøvebekendtgørelse og -vejledning om den fælles prøve

●blive klædt på til at at formulere naturfaglige problemstillinger og vejlede dine elever i det

●arbejde med læringsmålstyret årsplanlægning og begynde at planlægge  et fællesfagligt undervisningsforløb, der lægger op til fælles prøve

Slagelse 201111

Slagelse 201216

bottom of page